Hiển thị tất cả 9 kết quả

CHƯƠNG TRÌNH HOÀN VỐN TIÊU DÙNG

Khách Hàng Nhận Ưu Đãi:

  • Tất cả khách hàng đã mua sản phẩm của Royal Sachi sử dụng.
  • Hoặc khách hàng tiềm năng chuẩn bị mua sản phẩm của Royal Sachi
  • Và các đối tác xây dựng hệ thống bán hàng hiện đại của Royal Sachi.

Điều Kiện Tham Gia:

  • Khách hàng mua lẻ tiêu dùng, đến khi tích đủ số tiền là 3.000.000 đồng hoặc khách hàng mua một lần đủ đơn hàng 3.000.000 đồng, sẽ nhận được mã ID hoàn vốn từ công ty.

Hình Thức Trả Ưu Đãi:

  • Khi khách hàng có mã ID hoàn vốn (khách hàng A), tiếp tục mua sản phẩm của Royal Sachi sẽ được hưởng chiết khấu trực tiếp trên tổng các đơn hàng về sau.
  • Khi khách hàng A, giới thiệu khách hàng B cho Royal Sachi sẽ được hưởng hoa hồng giới thiệu trên tổng đơn hàng khách hàng B mua sản phẩm đến khi khách hàng B đạt mốc 3.000.000 đồng hoặc có mã ID hoàn vốn từ công ty.
  • Khi khách hàng B đã có mã ID hoàn vốn, tiếp tục mua sản phẩm của Royal Sachi sẽ được hưởng chiết khấu trực tiếp trên tổng các đơn hàng về sau. Khách hàng A giới thiệu trước đó sẽ được hưởng hoa hồng giới thiệu trên tổng đơn hàng của khách hàng B mãi về sau.

Thời Gian Diễn Ra Chương Trình: từ ngày 01/07/2021 đến khi có thông báo mới.

Liên hệ tư vấn: 08.62.7999.81